Kalváriu v Banskej Štiavnici vyhlásili za nové pútnické miesto diecézy

 

V predvečer sviatku Povýšenia Svätého kríža 13. septembra slúžil svätú omšu na Kalvárii v Banskej Štiavnici diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Počas nej nielen pripomenul dôležitosť kríža, bez ktorého by nebolo zmŕtvychvstania, ale zároveň oficiálne vyhlásil Kalváriu v Banskej Štiavnici za pútnické miesto k úcte Umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista v Banskobystrickej diecéze.

Hlavným sviatkom tohto pútnického miesta sa tak stáva sviatok Povýšenia Svätého kríža, ktorý sa slávi 14. septembra.

 

foto: Marian Garai

 

Sviatok Premenia Pána na Kalvárii

 

Sviatok Premenia Pána priniesol na Kalváriu v Banskej Štiavnice už tradične zaujímavý duchovný program. Ten tohtoročný bol výnimočný, a to hneď dvakrát.

Prvou významnou udalosťou bola slávnostná svätá omša, ktorá sa uskutočnila po viac ako 40. rokoch v priestoroch zrekonštruovaného Kostola povýšenia Svätého kríža (tzv. Horný kostol), a jej hlavným celebrantom bol Mons. František Rábek, ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. Slávnostnej svätej omši predchádzala procesia s relikviou Svätého kríža až na samotný vrchol kalvárie.

Biskup Rábek vo svojej homílii priblížil prítomným veriacim evanjeliovú stať, ktorá hovorí udalosti, ktorá sa odohrala na vrchu Tábor. Zároveň doplnil, že tak ako Pán Boh, pripravil svojho Syna na utrpenie a smrť na kríži, pripravuje aj každého z nás na rozličné udalosti, ktoré nám život prinesie. Je však potrebné, aby sme v tejto Božej škole, boli zodpovednými a svedomitými žiakmi, napríklad aj aktívnou účasťou na nedeľnej bohoslužbe.

V rámci svätej omše vojenský biskup Rábek požehnal novú pamätnú tabuľu Božieho služobníka biskupa Michala Buzalku, miestneho rodáka, ktorý sa narodil v neďalekom Svätom Antone, študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici, a neskôr v tomto meste aj ako kaplán pôsobil. Pamätná tabuľa je umiestnená na čelnej fasáde Kostola povýšenia svätého Kríža, a okrem biskupského erbu, ktorý nesie obraz Banskoštiavnickej kalvárie, obsahuje text v ktorom sa biskup Buzalka vracia do svojho rodného kraja.„Som veľmi rád, že naša kalvária opäť mohla byť miestom modlitby a vďaky Pánu Bohu. Verím, že jej duchovné bohatstvo sa nám bude aj naďalej dariť objavovať a rozvíjať aj vďaka príkladu božieho služobníka biskupa Michala Buzalku. Osobitne ďakujem otcovi biskupovi Františkovi Rábekovi, za jeho osobnú účasť a slová povzbudenia,“ uviedol banskoštiavnický farár Ľudovít Frindt.

 

 

Primície v našej farnosti

 

V sobotu 22. júna 2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnila kňazská vysviacka štyroch nových kňazov. Vo svätej omši, ktorú vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie celebroval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec, sa novými kňazmi stali aj naši farníci Juraj Kiss a Lukáš Líška z Banskej Štiavnice.

V nedeľu 23. júna celebroval Juraj Kiss svoju primičnú sv. omšu vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici. Primičná sv. omša sa v našej farnosti konala po 58 rokoch, kedy boli naposledy svätení kňazi Ján Jakúbek a František Očenáš. Dôstojný pán Ján Jakúbek prijal pozvanie a zúčastnil sa tejto slávnosti. O päť dní neskôr, 29. júna 2019, sa slávila ďalšia primičná sv. omša nášho farníka Lukáša Líšku.

Vyprosujeme im Božie požehnanie do ich kňazskej služby.

 

 

Farské misie 2019

 

Kázeň zo začiatku misií pátra Michala Zamkovského