Týždeň s TV LUX

 

Naša farnosť sa v týždni od 7. do 13. mája zapojila do Týždňa modlitieb za TV LUX.

Posviacka kostola a oltára

 

V nedeľu 6. mája 2018 najdôstojnejší pán biskup Mons. Marián Chovanec posvätil oltár a farský kostol Nanebovzatia Panny Márie.

 

Príhovory biskupov pri pohreboch Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

 

"Dobrotivý Bože, ochraňuj našu vlasť pred skazou a rozvratom. Daruj našim časom pokoj, ktorý je požehnaním obety tvojho Syna na kríži. Nech našu spoločnosť vedú ľudia vedení tvojím Duchom, plní lásky, porozumenia a s čistým svedomím, oslobodeným od diabla mamony, moci, falošnosti a pýchy. Nech násilná smrť snúbencov prinesie ovocie odpustenia a požehnania pre nás všetkých. Len ty, Pane, dokážeš zmeniť naše otupené srdcia... "

-> Príhovor Mons. Stanislava Zvolenského na pohrebe Jána Kuciaka

-> Príhovor Mareka Forgáča na pohrebe Martiny Kušnírovej