Rozpis liturgických čítaní na nedele a prikázané slávnosti
vo farskom kostole

 

 

 25.11.2018 (34. nedeľa v cezročnom období)                manželia Chovanovci

 Č1: Dan 7, 13-14; Č2: Zjv 1, 5-8

 

02.12.2018 (1. adventná nedeľa)                                              manželia Švecovci

 Č1: Jer 33, 14-16; Č2: 1 Sol 3, 12 – 4, 2

 

08.12.2018 (Nepoškvrnené počatie Panny Márie)        manželia Labudovci ml.

 Č1: Gn 3, 9-15. 20; Č2: Ef 1, 3-6. 11-12

 

09.12.2018 (2. adventná nedeľa)                                             manželia Maruniakovci

 Č1: Bar 5, 1-9; Č2: Flp 1, 4-6. 8-11

 

16.12.2018 (3. adventná nedeľa)                                              p. Kľaková, p. Dudáková

 Č1: Sof 3, 14-18a; Č2: Flp 4, 4-7

 

23.12.2018 (4. adventná nedeľa)                                             manželia Čabákovci

 Č1: Mich 5, 1-4a; Č2: Hebr 10, 5-10

 

25.12.2018 (Narodenie Pána – v svätej noci)                 manželia Michalskí

 Č1: Iz 9, 1-3. 5-6; Č2: Tít 2, 11-14

 

25.12.2018 (Narodenie Pána)                                          manželia Labudovci st.

 Č1: Iz 52, 7-10; Č2: Hebr 1, 1-6

 

30.12.2018 (Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa)                   p. Čierťažská, p. Červenáková

 Č1: Sir 3, 3-7. 14-16; Č2: Kol 3, 12-21

 

01.01.2019 (Panny Márie Bohorodičky)                         p. Kolembus, p. Kissová

 Č1: Nm 6, 22-27; Č2: Gal 4, 4-7

 

06.01.2019 (Zjavenie Pána)                                                        manželia Macharikovci

 Č1: Iz 60, 1-6; Č2: Ef 3, 2-3a. 5-6

 

13.01.2019 (Krst Krista Pána)                                          p. Čabák, p. Líšková

 Č1: Iz 42, 1-4. 6-7; Č2: Sk 10, 34-38

 

20.01.2019 (2. nedeľa v cezročnom období)                           manželia Chovanovci

 Č1: Iz 62, 1-5; Č2: 1 Kor 12, 4-11

 

Prosíme lektorov, ktorí majú v daný deň službu, aby prišli minimálne 10 minút pred sv. omšou do sakristie kostola, kde im miništrant ukáže presné čítania v lekcionári.

--> liturgické čítania na každý deň