Rozpis liturgických čítaní na nedele a prikázané slávnosti
vo farskom kostole

 

 

31.12.2017 (Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa)                   manželia Švecovci

 Č1: Sir 3, 3-7. 14-16; Č2: Kol 3, 12-21

 

01.01.2018 (Panny Marie Bohorodičky)                         manželia Labudovci ml.

 Č1: Nm 6, 22-27; Č2: Gal 4, 4-7

 

 06.01.2018 (Zjavenie Pána)                                                        manželia Maruniakovci

 Č1: Iz 60, 1-6; Č2: Ef 3, 2-3a. 5-6

 

07.01.2018 (Krst Krista Pána)                                          p. Kľaková, p. Dudáková

 Č1: Iz 42, 1-4. 6-7; Č2: Sk 10, 34-38

 

14.01.2018 (2. nedeľa v Cezročnom období)                 manželia Čabákovci

 Č1: 1 Sam 3, 3b-10. 19; Č2: 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20

 

21.01.2018 (3. nedeľa v Cezročnom období)                 manželia Michalskí

 Č1: Jon 3, 1-5. 10; Č2: 1 Kor 7, 29-31

 

28.01.2018 (4. nedeľa v Cezročnom období)                 p. Čierťažská, p. Červenáková

 Č1: Dt 18, 15-20; Č2: 1 Kor 7, 32-35

 

04.02.2018 (5. nedeľa v Cezročnom období)                 manželia Macharikovci

 Č1: Jób 7, 1-4. 6-7; Č2: 1 Kor 9, 16-19. 22-23

 

11.02.2018 (6. nedeľa v Cezročnom období)                 p. Kolembus, p. Kissová

 Č1: Lv 13, 1-2. 45-46; Č2: 1 Kor 10, 31 – 11, 1

 

18.02.2018 (1. pôstna nedeľa)                                         manželia Labudovci st.

 Č1: Gn 9, 8-15; Č2: 1 Pt 3, 18-22

 

25.02.2018 (2. pôstna nedeľa)                                         p. Čabák, p. Líšková

 Č1: Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18; Č2: Rim 8, 31b-34

 

04.03.2018 (3. pôstna nedeľa)                                         manželia Chovanovci

 Č1: Ex 20, 1-17; Č2: 1 Kor 1, 22-25

 

11.03.2018 (4. pôstna nedeľa)                                         manželia Švecovci

 Č1: 2 Krn 36, 14-16. 19-23; Č2: Ef 2, 4-10

 

Prosíme lektorov, ktorí majú v daný deň službu, aby prišli minimálne 10 minút pred sv. omšou do sakristie kostola, kde im miništrant ukáže presné čítania v lekcionári.

--> liturgické čítania na každý deň