Rozpis liturgických čítaní na nedele a prikázané slávnosti
vo farskom kostole

 

 

 08.07.2018 (14. nedeľa v cezročnom období)                manželia Švecovci

 Č1: Ez 2, 2-5; Č2: 2 Kor 12, 7b-10

 

15.07.2018 (15. nedeľa v cezročnom období)                manželia Labudovci ml.

 Č1: Am 7, 12-15; Č2: Ef 1, 3-14

 

22.07.2018 (16. nedeľa v cezročnom období)                manželia Maruniakovci

 Č1: Jer 23, 1-6; Č2: Ef 2, 13-18

 

29.07.2018 (17. nedeľa v cezročnom období)               p. Kľaková, p. Dudáková

 Č1: 2 Kr 4, 42-44; Č2: Ef 4, 1-6

 

05.08.2018 (18. nedeľa v cezročnom období)                manželia Čabákovci

 Č1: Ex 16, 2-4. 12-15; Č2: Ef 4, 17. 20-24

 

12.08.2018 (19. nedeľa v cezročnom období)               manželia Michalskí

 Č1: 1 Kr 19, 4-8; Č2: Ef 4, 30 – 5, 2

 

15.08.2018 (Nanebovzatie Panny Márie)                       manželia Labudovci st.

 Č1: Zjv 11, 19a; 12, 1-6a. 10a-c; Č2: 1 Kor 15, 20-27a

 

19.08.2018 (20. nedeľa v cezročnom období)               p. Čierťažská, p. Červenáková

 Č1: Prís 9, 1-6; Č2: Ef 5, 15-20

 

26.08.2018 (21. nedeľa v cezročnom období)                p. Kolembus, p. Kissová

 Č1: Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b; Č2: Ef 5, 21-32

 

02.09.2018 (22. nedeľa v cezročnom období)                manželia Macharikovci

 Č1: Dt 4, 1-2. 6-8; Č2: Jak 1, 17-18. 21b-22. 27

 

09.09.2018 (23. nedeľa v cezročnom období)                p. Čabák, p. Líšková

 Č1: Iz 35, 4-7b; Č2: Jak 2, 1-5

 

15.09.2018 (Sedembolestnej Panny Márie)                   manželia Chovanovci

 Č1: Sk 1, 12-14; Č2: 1 Pt 4, 13-16

 

16.09.2018 (Povýšenie Svätého kríža - Kalvária)           manželia Švecovci

 Č1: Nm 21, 4c-9; Č2: Flp 2, 6-11

 

Prosíme lektorov, ktorí majú v daný deň službu, aby prišli minimálne 10 minút pred sv. omšou do sakristie kostola, kde im miništrant ukáže presné čítania v lekcionári.

--> liturgické čítania na každý deň