Rozpis liturgických čítaní na nedele a prikázané slávnosti
vo farskom kostole

 

 

 20.01.2019 (2. nedeľa v cezročnom období)                           manželia Chovanovci

 Č1: Iz 62, 1-5; Č2: 1 Kor 12, 4-11

 

27.01.2019 (3. nedeľa v cezročnom období)                           manželia Švecovci

 Č1: Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10; Č2: 1 Kor 12, 12-30

 

03.02.2019 (4. nedeľa v cezročnom období)                          manželia Labudovci ml.

 Č1: Jer 1, 4-5. 17-19; Č2: 1 Kor 12, 31 – 13, 13

 

10.02.2019 (5. nedeľa v cezročnom období)                           manželia Maruniakovci

 Č1: Iz 6, 1-2a. 3-8; Č2: 1 Kor 15, 1-11

 

17.02.2019 (6. nedeľa v cezročnom období)                           p. Kľaková, p. Dudáková

 Č1: Jer 17, 5-8; Č2: 1 Kor 15, 12. 16-20

 

24.02.2019 (7. nedeľa v cezročnom období)                           manželia Čabákovci

 Č1: 1 Sam 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23; Č2: 1 Kor 15, 45-49

 

03.03.2019 (8. nedeľa v cezročnom období)                           manželia Michalskí

 Č1: Sir 27, 5-8; Č2: 1 Kor 15, 54-58

 

10.03.2019 (1. pôstna nedeľa)                                          manželia Labudovci st.

 Č1: Dt 26, 4-10; Č2: Rim 10, 8-13

 

17.03.2019 (2. pôstna nedeľa)                                         p. Čierťažská, p. Červenáková

 Č1: Gn 15, 5-12. 17-18; Č2: Flp 3, 17 – 4, 1

 

24.03.2019 (3. pôstna nedeľa)                                        p. Kolembus, p. Kissová

 Č1: Ex 3, 1-8a. 13-15; Č2: 1 Kor 10, 1-6. 10-12

 

31.03.2019 (4. pôstna nedeľa)                                          manželia Macharikovci

 Č1: Joz 5, 9a. 10-12; Č2: 2 Kor 5, 17-21

 

07.04.2019 (5. pôstna nedeľa)                                         p. Čabák, p. Líšková

 Č1: Iz 43, 16-21; Č2: Flp 3, 8-14

 

14.04.2019 (Kvetná nedeľa)                                             manželia Chovanovci

 Č1: Iz 50, 4-7; Č2: Flp 2, 6-11

 

Prosíme lektorov, ktorí majú v daný deň službu, aby prišli minimálne 10 minút pred sv. omšou do sakristie kostola, kde im miništrant ukáže presné čítania v lekcionári.

--> liturgické čítania na každý deň