Služba lektorov

Rozpis liturgických čítaní

na nedele a prikázané slávnosti vo farskom kostole


06.12.2020 (2. adventná nedeľa)                                                 manželia Chovanovci
Č1: Iz 40, 1-5. 9-11; Č2: 2 Pt 3, 8-14

08.12.2020 (Nepoškvrnené počatie Panny Márie)       
rodina Kissová
Č1: Gn 3, 9-15. 20; Č2: Ef 1, 3-6. 11-12

13.12.2020 (3. adventná nedeľa)                                                 p. Čabák, p. Líšková
Č1: Iz 61, 1-2a. 10-11; Č2: 1 Sol 5, 16-24

20.12.2020 (4. adventná nedeľa)                                                 manželia Labudovci st.
Č1: 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Č2: Rim 16, 25-27

25.12.2020 (Narodenie Pána - polnočná omša)             manželia Čabákovci
Č1: Iz 9, 1-3. 5-6; Č2: Tít 2, 11-14

25.12.2020 (Narodenie Pána)                                             p. Ruščák, p. Červenáková
Č1: Iz 52, 7-10; Č2: Hebr 1, 1-6

27.12.2020 (Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa)                   manželia Maruniakovci
Č1: Sir 3, 3-7. 14-16; Č2: Kol 3, 12-21

01.01.2021 (Panny Márie Bohorodičky)                          manželia Michalskí
Č1: Nm 6, 22-27; Č2: Gal 4, 4-7

03.01.2021 (2. nedeľa po narodení Pána)                       manželia Labudovci ml.
Č1: Sir 24, 1b-2. 12-16; Č2: Ef 1, 3-6. 15-18

06.01.2021 (Zjavenie Pána)                                                           p. Dudáková, p. Montillová
Č1: Iz 60, 1-6; Č2: Ef 3, 2-3a. 5-6

10.01.2021 (Krst Krista Pána)                                              manželia Švecovci
Č1: Iz 42, 1-4. 6-7; Č2: Sk 10, 34-38

17.01.2021 (2. nedeľa v cezročnom období)                            manželia Chovanovci
Č1: 1 Sam 3, 3b-10. 19; Č2: 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20


Prosíme lektorov, ktorí majú v daný deň službu, aby prišli najneskôr 10 minút pred sv. omšou do sakristie kostola, kde im miništrant ukáže presné čítania v lekcionári.

--> liturgické čítania na každý deň