Rozpis liturgických čítaní na nedele a prikázané slávnosti
vo farskom kostole

 

 

 11.08.2019 (19. nedeľa v Cezročnom období)               manželia Švecovci

 Č1: Múd 18, 6-9; Č2: Hebr 11, 1-2. 8-19

 

15.08.2019 (Nanebovzatie Panny Márie)                        manželia Chovanovci

 Č1: Zjv 11, 19a; 12, 1-6a. 10a-c; Č2: 1 Kor 15, 20-27a

 

18.08.2019 (Nanebovzatie Panny Márie)                       manželia Labudovci st.

 Č1: Zjv 11, 19a; 12, 1-6a. 10a-c; Č2: 1 Kor 15, 20-27a

 

25.08.2019 (21. nedeľa v Cezročnom období)               rodina Kissová

 Č1: Iz 66, 18-21; Č2: Hebr 12, 5-7. 11-13

 

01.09.2019 (22. nedeľa v Cezročnom období)               p. Dudáková, p. Montillová

 Č1: Sir 3, 19-21. 30-31; Č2: Hebr 12, 18-19. 22-24a

 

08.09.2019 (23. nedeľa v Cezročnom období)               manželia Čabákovci

 Č1: Múd 9, 13-18; Č2: Flm 9b-10. 12-17

 

13.09.2019 (Povýšenie Svätého kríža)                             manželia Michalskí

 Č1: Nm 21, 4c-9; Č2: Flp 2, 6-11

 

14.09.2019 (Povýšenie Svätého kríža)                             manželia Labudovci ml.

 Č1: Nm 21, 4c-9; Č2: Flp 2, 6-11

 

15.09.2019 (Sedembolestnej Panny Márie)                   p. Ruščák, p. Červenáková

 Č1: Sk 1, 12-14; Č2: 1 Pt 4, 13-16

 

22.09.2019 (25. nedeľa v Cezročnom období)               manželia Maruniakovci

 Č1: Am 8, 4-7; Č2: 1 Tim 2, 1-8

 

29.09.2019 (26. nedeľa v Cezročnom období)               p. Čabák, p. Líšková

 Č1: Am 6, 1ab. 4-7; Č2: 1 Tim 6, 11-16

 

06.10.2019 (27. nedeľa v Cezročnom období)               manželia Chovanovci

Č1: Hab 1, 2-3; 2, 2-4; Č2: 2 Tim 1, 6-8. 13-14

 

Prosíme lektorov, ktorí majú v daný deň službu, aby prišli minimálne 10 minút pred sv. omšou do sakristie kostola, kde im miništrant ukáže presné čítania v lekcionári.

--> liturgické čítania na každý deň