Rozpis liturgických čítaní na nedele a prikázané slávnosti
vo farskom kostole

 

 

 15.09.2018 (Sedembolestnej Panny Márie)                   manželia Chovanovci

Č1: Sk 1, 12-14; Č2: 1 Pt 4, 13-16

 

16.09.2018 (Povýšenie Svätého kríža - Kalvária)           manželia Švecovci

Č1: Nm 21, 4c-9; Č2: Flp 2, 6-11

 

23.09.2018 (25. nedeľa v cezročnom období)                manželia Labudovci ml.

Č1: Múd 2, 12. 17-20; Č2: Jak 3, 16 – 4, 3

 

30.09.2018 (26. nedeľa v cezročnom období)               manželia Maruniakovci

Č1: Nm 11, 25-29; Č2: Jak 5, 1-6

 

07.10.2018 (27. nedeľa v cezročnom období)                p. Kľaková, p. Dudáková

Č1: Gn 2, 18-24; Č2: Hebr 2, 9-11

 

14.10.2018 (28. nedeľa v cezročnom období)               manželia Čabákovci

Č1: Múd 7, 7-11; Č2: Hebr 4, 12-13

 

21.10.2018 (29. nedeľa v cezročnom období)                manželia Michalskí

Č1: Iz 53, 10-11; Č2: Hebr 4, 14-16

 

28.10.2018 (30. nedeľa v cezročnom období)               manželia Labudovci st.

Č1: Jer 31, 7-9; Č2: Hebr 5, 1-6

 

01.11.2018 (Všetkých svätých)                                        p. Čierťažská, p. Červenáková

Č1: Zjv 7, 2-4. 9-14; Č2: 1 Jn 3, 1-3

 

04.11.2018 (31. nedeľa v cezročnom období)                p. Kolembus, p. Kissová

Č1: Dt 6, 2-6; Č2: Hebr 7, 23-28

 

11.11.2018 (32. nedeľa v cezročnom období)                manželia Macharikovci

Č1: 1 Kr 17, 10-16; Č2: Hebr 9, 24-28

 

18.11.2018 (33. nedeľa v cezročnom období)               p. Čabák, p. Líšková

Č1: Dan 12, 1-3; Č2: Hebr 10, 11-14. 18

 

25.11.2018 (34. nedeľa v cezročnom období)                manželia Chovanovci

Č1: Dan 7, 13-14; Č2: Zjv 1, 5-8

 

Prosíme lektorov, ktorí majú v daný deň službu, aby prišli minimálne 10 minút pred sv. omšou do sakristie kostola, kde im miništrant ukáže presné čítania v lekcionári.

--> liturgické čítania na každý deň