Rozpis liturgických čítaní na nedele a prikázané slávnosti
vo farskom kostole

 

 

 06.05.2018 (6. veľkonočná nedeľa)                                 manželia Švecovci

 Č1: Sk 10, 25-26. 34-35. 44-48; Č2: 1 Jn 4, 7-10

 

10.05.2018 (Nanebovstúpenie Pána)                              manželia Labudovci ml.

 Č1: Sk 1, 1-11; Č2: Ef 1, 17-23

 

13.05.2018 (7. veľkonočná nedeľa)                                manželia Maruniakovci

 Č1: Sk 1, 15-17. 20a. 20d-26; Č2: 1 Jn 4, 11-16

 

20.05.2018 (Zoslanie Ducha Svätého)                             p. Kľaková, p. Dudáková

 Č1: Sk 2, 1-11; Č2: 1 Kor 12, 3b-7. 12-13

 

27.05.2018 (Najsvätejšej Trojice)                                     manželia Čabákovci

 Č1: Dt 4, 32-34. 39-40; Č2: Rim 8, 14-17

 

31.05.2018 (Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi)        manželia Michalskí

 Č1: Ex 24, 3-8; Č2: Hebr 9, 11-15

 

03.06.2018 (9. nedeľa v cezročnom období)                           manželia Labudovci st.

 Č1: Dt 5, 12-15; Č2: 2 Kor 4, 6-11

 

10.06.2018 (10. nedeľa v cezročnom období)               p. Čierťažská, p. Červenáková

 Č1: Gn 3, 9-15; Č2: 2 Kor 4, 13 – 5, 1

 

17.06.2018 (11. nedeľa v cezročnom období)                p. Kolembus, p. Kissová

 Č1: Ez 17, 22-24; Č2: 2 Kor 5, 6-10

 

24.06.2018 (Narodenie sv. Jána Krstiteľa)                      manželia Macharikovci

 Č1: Iz 49, 1-6; Č2: Sk 13, 22-26

 

29.06.2018 (Svätých Petra a Pavla)                                 p. Čabák, p. Líšková

 Č1: Sk 12, 1-11; Č2: 2 Tim 4, 6-8. 17-18

 

01.07.2018 (13. nedeľa v cezročnom období)                manželia Chovanovci

 Č1: Múd 1, 13-15; 2, 23-24; Č2: 2 Kor 8, 7. 9. 13-15

 

08.07.2018 (14. nedeľa v cezročnom období)                manželia Švecovci

 Č1: Ez 2, 2-5; Č2: 2 Kor 12, 7b-10

 

Prosíme lektorov, ktorí majú v daný deň službu, aby prišli minimálne 10 minút pred sv. omšou do sakristie kostola, kde im miništrant ukáže presné čítania v lekcionári.

--> liturgické čítania na každý deň