Služba lektorov

Rozpis liturgických čítaní

na nedele a prikázané slávnosti vo farskom kostole30.08.2020 (22. nedeľa v cezročnom období)               
manželia Chovanovci
Č1: Jer 20, 7-9; Č2: Rim 12, 1-2


06.09.2020 (23. nedeľa v cezročnom období)               
rodina Kissová

Č1: Ez 33, 7-9; Č2: Rim 13, 8-10


13.09.2020 (24. nedeľa v cezročnom období)
                p. Čabák, p. Líšková

Č1: Sir 27, 33 – 28, 9; Č2: Rim 14, 7-9


15.09.2020 (Sedembolestnej Panny Márie)
                              manželia Labudovci st.

Č1: Sk 1, 12-14; Č2: 1 Pt 4, 13-16


20.09.2020 (25. nedeľa v cezročnom období)
                manželia Maruniakovci

Č1: Iz 55, 6-9; Č2: Flp 1, 20c-24. 27a


27.09.2020 (26. nedeľa v cezročnom období)
                p. Dudáková, p. Montillová

Č1: Ez 18, 25-28; Č2: Flp 2, 1-11


04.10.2020 (27. nedeľa v cezročnom období)
                manželia Čabákovci

Č1: Iz 5, 1-7; Č2: Flp 4, 6-9


11.10.2020 (28. nedeľa v cezročnom období)
                manželia Michalskí

Č1: Iz 25, 6-10a; Č2: Flp 4, 12-14. 19-20


18.10.2020 (29. nedeľa v cezročnom období)
                manželia Labudovci ml.

Č1: Iz 45, 1. 4-6; Č2: 1 Sol 1, 1-5b


25.10.2020 (30. nedeľa v cezročnom období)     
          p. Ruščák, p. Červenáková

Č1: Ex 22, 20-26; Č2: 1 Sol 1, 5c-10


01.11.2020 (Všetkých svätých)  
                                        manželia Švecovci

Č1: Zjv 7, 2-4. 9-14; Č2: 1 Jn 3, 1-3


08.11.2020 (32. nedeľa v cezročnom období)               
manželia Chovanovci

Č1: Jer 20, 7-9; Č2: Rim 12, 1-2


Prosíme lektorov, ktorí majú v daný deň službu, aby prišli najneskôr 10 minút pred sv. omšou do sakristie kostola, kde im miništrant ukáže presné čítania v lekcionári.

--> liturgické čítania na každý deň