História

Banská Štiavnica (pôvodné mená Bana, Schemnitz, Selmeczbánya) má bohatú, pohnutú históriu. Mnoho z tej histórie sa nezachovalo. Osada bola založená na mieste, ktoré sa volá Glanzenberg. Počiatky kresťanstva tejto kolónie sa kladú do 10. storočia.  Postupom času sa osadenstvo sťahovalo do miest terajšieho Starého zámku, kde v 13. storočí vznikol Farský kostol zasvätený Panne Márii Matke. Tento kostol bol však v roku 1555 prestavaný na obrannú pevnosť proti Turkom. Miesto neho sa stal farským kostolom Kostol sv. Kataríny z roku 1491. Farským kostolom bol do roku 1780, kedy sa stal farským kostolom pôvodný kostol Dominikánov z roku 1222.

Farárom Banskoštiavnickej farnosti sa ako prvý uvádza Gerardus v roku 1240.
Raynaldus   1254-1275
Nikolaus   1314-1320
Aegidius   1332-1337
Nikolaus   1446-1455
Kreisel   1459-1467
Soranus   1468-1516
Spalten   1482-1492
Bolger Joannes   1492
Gloger   1499-1502
Klausz Michael   1503
Georgius   1507-1520
Priviczer Stephanus   1510
Keck   1522-1526
Ulricus   1538-1561
Lucas   1564
Eberhard Mathias   1574
Schlögelius Matthaeus   1627-1649
Faber Mathias SJ   1648-1650
Mann Joannes SJ   1650
Mechler Joachimus SJ   1655-1657
Weber Georgius SJ   1658
Becker Raimundus SJ   1668-1673
Frank Balthazar SJ   1685-1686
Mangen Carolus SJ   1686-1688
Urfarer Franciscus SJ   1688-1705
Stankó Joannes   1705-1710
Kirchmajer Adamus   1710-1713
Pirger Bartholomaeus   1713-1716
Ris Casparus   1717-1721
Goldschmid Chrisophorus 1722-1723
Müller Josephus   1723-1733
Stainer Sebastianus   1733-1737
Jenig Sebastianus   1746-1752
Mayerl Benedictus   1752-1762
Münich Michael   1762-1780
Neander Antonius   1780-1783
Keller Georgius   1783-1803
Juragha Stephanus   1803-1827
Kranz Aloysius   1827-1850
Szehm Josephus   1850-1856
Boltizár Josephus   1857-1874
Szentinger Franciscus   1874-1883
Kvassay Mauritius   1884-1891
Podhragay Paulus   1891-1908
Haverla Jozef   1908-1925
Jankovič František   1925-1945
Ralbovský František   1945-1947
Havran Ignác   1947-1953
Horvát Michal   1953
Čongrádi Viliam   1954-1955
Mihaliak Aurel   1955-1958
Ondreička František   1959-1968
Pástor František   1968-1970
Šatura Štefan   1970-1975
Beňovic Karol   1975-1983
Lukačovič Jozef   1983-1986
Šišulák Imrich   1987-2008
Pikala Miloš   2008-2015