Odpustky v prospech zosnulých

1.    Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (1. novembra) do polnoci určeného dňa (2. novembra).

2.    Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra.

Okrem týchto odpustkových úkonov sa žiada splniť tri obvyklé podmienky:
-    sv. spoveď (krátko predtým alebo potom – stačí jedna na všetky uvedené dni),
-    sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň)
-    a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas' a Sláva).

Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

Štiavnica slávi výročia

Oslavy 800. výročia prvej písomnej zmienky a 780. výročia udelenia mestských výsad, ďalej sú to aj 300. výročie narodenia panovníčky Márie Terézie, 255. výročie založenia Baníckej akadémie a 12. ročník podujatia Akademici v Banskej Štiavnici. Hlavné oslavy k týmto udalostiam sa uskutočnili 23. júna 2017 v centre mesta.

Kalvária 2017

Predstavenie obnovy objektu ECCE HOMO a poklepanie základného kameňa obnovy Horného kostola na Kalvárii 12.6.2017.

Strana 1 z 6