Fungovanie farnosti
v čase obmedzených bohoslužieb

Z účasti na sv. omšiach sme naďalej oslobodení.

Farský kostol bude otvorený desať minút pred sv. omšou. Platia obmedzenia (rúška, rukavice, očistenie rúk, vzdialenosti, sväté prijímanie do rúk, obmedzená kapacita). Treba obsadiť iba označené miesta a využiť okrem hlavnej brány aj bočnú bránu kostola. Treba zvážiť nevyhnutnosť prítomnosti na sv. omši v rámci ochrany vlastného zdravia a zdravia ostatných. Sväté omše budú nateraz bez kázne, spevu a hudby. Loretánske litánie, ruženec a inú formu zbožnosti je potrebné vykonávať zatiaľ mimo spoločenstva (napr. v domácnosti).

Predieň farského kostola bude otvorená mimo sv. omší od 9. do 18. hod. Prehliadky kostola momentálne nie je možné vykonávať.

Kostol sv. Kataríny je zatiaľ pre verejnosť zatvorený.

 

 

Odpočinutie večné daj mu Pane

Pán života povolal 14. mája 2020 do večnosti svojho služobníka kňaza Mons. Imricha Šišuláka.

Milosrdný Bože, svojmu služobníkovi, kňazovi Imrichovi, tu na zemi si zveril svätú službu; prosíme ťa, udeľ mu večnú radosť a slávu v nebeskom kráľovstve. Skrze Krista, nášho Pána.

 

Litániové prosby (Urbi et Orbi)

 

Výzva k modlitbe: Modlime sa zjednotení, zverujúc sa do príhovoru sv. Jozefa, ochrancu Svätej rodiny, ochrancu každej z našich rodín. Aj tesár z Nazareta poznal neistotu a horkosť, obavy zo zajtrajška; ale vedel kráčať v tme istých chvíľ tým, že sa nechal viesť vždy bez výhrad vôľou Boha.

MODLITBA SVÄTÉHO OTCA K SVÄTÉMU JOZEFOVI ZA ZÁCHRANU Z EPIDÉMIE

Ochraňuj, svätý ochranca, túto našu krajinu. Osvecuj zodpovedných za spoločné dobro, aby sa vedeli – tak ako ty – starať o osoby zverené do ich zodpovednosti.
Daruj múdrosť vo vede tým, ktorí hľadajú adekvátne prostriedky pre zdravie a telesné dobro bratov.
Podporuj tých, ktorí sa venujú núdznym: dobrovoľníkov, zdravotníkov, lekárov, ktorí sú v prvej línii v starostlivosti o chorých, aj za cenu vlastnej bezpečnosti.
Svätý Jozef, požehnávaj Cirkev, počnúc jej služobníkmi, učiň ich znamením a prostriedkom tvojho svetla a tvojej dobroty.
Svätý Jozef, sprevádzaj rodiny, svojím tichým orodovaním vytváraj harmóniu medzi rodičmi a deťmi, zvlášť ťa prosíme za tých najmenších.
Ochraňuj starých ľudí od samoty: daj, aby nikto nebol ponechaný zúfalstvu z opustenia a malomyseľnosti.
Poteš tých, čo sú viac zraniteľní, povzbuď potácajúcich sa, prihováraj sa za chudobných.
S Panenskou Matkou pros Pána, aby oslobodil svet od každej formy pandémie.
Amen.

Viac na stránke: https://www.vaticannews.va/…/papez-sa-modlil-k-svatemu-joze…

Na obrázku: mozaika Svätej rodiny v dome sv. Jozefa v Nazarete

 

Strana 1 z 9