Svätá spoveď pred Veľkou nocou 2017 v dekanáte Banská Štiavnica

 

5. pôstna nedeľa – 2. 4. 2017
14.00    Svätý Anton, Prenčov
16.00    Štiavnické Bane, Dekýš

Sobota pred Kvetnou nedeľou – 8. 4. 2017
08.30    Banská Štiavnica, farský kostol
13.30    Banská Belá
15.00    Podhorie, Močiar

Kvetná nedeľa – 9. 4. 2017
14.00    Banský Studenec, Ilija
15.00    Štefultov

 

Veľký týždeň a Veľká noc R. P. 2017 vo farnosti Banská Štiavnica

 

SOBOTA PRED KVETNOU NEDEĽOU
08.30    Farský kostol                Svätá spoveď
11.00    Farský kostol                Svätá omša s udelením pomazania nemocných

KVETNÁ NEDEĽA (NEDEĽA UTRPENIA PÁNA)
07.30    Farský kostol                 Svätá omša s požehnaním ratolestí
09.00    Kostol sv. Alžbety          Svätá omša s požehnaním ratolestí
10.30    Farský kostol                Svätá omša s požehnaním ratolestí a procesiou
11.00    Banky                           Svätá omša s požehnaním ratolestí
17.30    Farský kostol                Lamačské chvály (svedectvá, modlitby a spevy duchovných piesní)

PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA
18.05    Farský kostol                 Svätá omša

UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA
07.30    Farský kostol                Svätá omša
17.00    Kaplnka sv. rodiny         Modlitby za rodinu
18.00    Kaplnka sv. rodiny         Svätá omša

STREDA VEĽKÉHO TÝŽDŇA
07.30    Kostol sv. Alžbety         Svätá omša
16.00    Farský kostol               Príprava kostola na Veľkú noc

 

V e ľ k o n o č n é   t r o j d n i e

ZELENÝ ŠTVRTOK
18.05    Farský kostol                Svätá omša na pamiatku Pánovej večere
20.00    Kostol Poslednej večere, Kalvária    Nočné bdenie

VEĽKÝ PIATOK (SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA)
07.30    Farský kostol                Ranné chvály
09.00    Kalvária                         Krížová cesta
15.00    Farský kostol                Obrady Veľkého piatku, následne adorácia v Božom hrobe
23.00    Farský kostol                Ukončenie adorácie v Božom hrobe

BIELA SOBOTA
07.30    Farský kostol                Ranné chvály, celodenná adorácia
16.00    Farský kostol                Ukončenie adorácie v Božom hrobe

 

V E Ľ K Á   N O C

19.00    Farský kostol                VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
07.30    Farský kostol                  Svätá omša
09.00    Kostol sv. Alžbety           Svätá omša
10.30    Farský kostol                  Svätá omša
11.00    Banky                            Svätá omša

VEĽKONOČNÝ PONDELOK
09.00    Kostol sv. Alžbety          Svätá omša
10.30    Farský kostol                 Svätá omša

Príbehy umenia: Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici

 

4. apríla 2017 / 18:00

Kaviareň Berlinka

Vstup voľný

Tentokrát sa Príbehy umenia nebudú odvíjať od dokumentárneho filmu, ale od knižnej publikácie. Kostol sv. Kataríny je najnovšou kolektívnou monografiou, ktorú predstaví jej editorka Katarína Vošková. Dušan Buran (SNG) vo svojej prednáške priblíži kombináciu metód pre virtuálnu rekonštrukciu neskorogotického oltára Majstra MS z Kostola sv. Kataríny v Banskej Štiavnici (1506), ktorý ako celok neexistuje už od 18. storočia. Aj hlavný barokový oltár Kostola sv. Kataríny z roku 1727 zažíval svoje príležitostné premeny – o dotváraní oltára sviatočnými obrazmi Antona Schmidta porozpráva Martin Čičo (SNG). Na prezentácie nadviaže tematický audio/video liveact.

http://www.sng.sk/sk/bratislava/navsteva/kde-nas-najdete/kaviaren-berlinka

Strana 1 z 5