Vianočný koncert farského zboru

 

 

Sv. omša za včelárov

 

Sv. Ambróza, patróna včelárov, prácu a dary našich včiel sme si pripomenuli sv. omšou za včelárov, ktorú pripravila Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Banská Štiavnica a Farnosť Banská Štiavnica pri príležitosti 100. výročia založenia Zemského ústredia včelárskych spolkov na Slovensku a zároveň 100. výročia založenia včelárskeho spolku v Banskej Štiavnici. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách a aj tým, ktorí sa zúčastnili. Veľké uznanie a vďaka patrí aj žiakom Cirkevnej základnej školy Sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici, ktorí nám predviedli milú a poučnú spevohru František a včielky pod vedením p. učiteľky Heleny Chovanovej.

 

 

Kalváriu v Banskej Štiavnici vyhlásili za nové pútnické miesto diecézy

 

V predvečer sviatku Povýšenia Svätého kríža 13. septembra slúžil svätú omšu na Kalvárii v Banskej Štiavnici diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Počas nej nielen pripomenul dôležitosť kríža, bez ktorého by nebolo zmŕtvychvstania, ale zároveň oficiálne vyhlásil Kalváriu v Banskej Štiavnici za pútnické miesto k úcte Umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista v Banskobystrickej diecéze.

Hlavným sviatkom tohto pútnického miesta sa tak stáva sviatok Povýšenia Svätého kríža, ktorý sa slávi 14. septembra.

 

foto: Marian Garai

 

Sviatok Premenia Pána na Kalvárii

 

Sviatok Premenia Pána priniesol na Kalváriu v Banskej Štiavnice už tradične zaujímavý duchovný program. Ten tohtoročný bol výnimočný, a to hneď dvakrát.

Prvou významnou udalosťou bola slávnostná svätá omša, ktorá sa uskutočnila po viac ako 40. rokoch v priestoroch zrekonštruovaného Kostola povýšenia Svätého kríža (tzv. Horný kostol), a jej hlavným celebrantom bol Mons. František Rábek, ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. Slávnostnej svätej omši predchádzala procesia s relikviou Svätého kríža až na samotný vrchol kalvárie.

Biskup Rábek vo svojej homílii priblížil prítomným veriacim evanjeliovú stať, ktorá hovorí udalosti, ktorá sa odohrala na vrchu Tábor. Zároveň doplnil, že tak ako Pán Boh, pripravil svojho Syna na utrpenie a smrť na kríži, pripravuje aj každého z nás na rozličné udalosti, ktoré nám život prinesie. Je však potrebné, aby sme v tejto Božej škole, boli zodpovednými a svedomitými žiakmi, napríklad aj aktívnou účasťou na nedeľnej bohoslužbe.

V rámci svätej omše vojenský biskup Rábek požehnal novú pamätnú tabuľu Božieho služobníka biskupa Michala Buzalku, miestneho rodáka, ktorý sa narodil v neďalekom Svätom Antone, študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici, a neskôr v tomto meste aj ako kaplán pôsobil. Pamätná tabuľa je umiestnená na čelnej fasáde Kostola povýšenia svätého Kríža, a okrem biskupského erbu, ktorý nesie obraz Banskoštiavnickej kalvárie, obsahuje text v ktorom sa biskup Buzalka vracia do svojho rodného kraja.„Som veľmi rád, že naša kalvária opäť mohla byť miestom modlitby a vďaky Pánu Bohu. Verím, že jej duchovné bohatstvo sa nám bude aj naďalej dariť objavovať a rozvíjať aj vďaka príkladu božieho služobníka biskupa Michala Buzalku. Osobitne ďakujem otcovi biskupovi Františkovi Rábekovi, za jeho osobnú účasť a slová povzbudenia,“ uviedol banskoštiavnický farár Ľudovít Frindt.