Príhovor vladyku Cyrila Vasiľa

 

 

Text modlitby duchovného svätého prijímania

Môj Ježišu, verím, že si v prevelebnej Oltárnej sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po tebe. Ale keďže ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam ťa a spájam sa celkom s tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od teba odlúčil. Amen.

Mons. Marián Chovanec, diecézny banskobystrický biskup, rozposlal túto modlitbu do svojej diecézy.

 

Ako je to teraz so sviatosťou zmierenia?

Odpovedá hovorca KBS
KBS Bratislava 16. 03. 2020

Viaceré médiá požiadali o reakciu, ako je to teraz - v čase epidémie koronavírusu - so sviatosťou zmierenia? Prinášame odpoveď hovorcu KBS Martina Kramaru.

- -

Individuálne sväté spovede na požiadanie nie sú zakázané, neodporúča sa však organizovať spoločné spovede. Spovedať sa má prednostne v spovedniciach, ktoré sú opatrené mriežkou, a na tú treba dať priesvitnú zábranu.

Prosíme zároveň veriacich, aby brali ohľad na výnimočnú situáciu a na to, že aj kňazi môžu ochorieť, a potom už nebudú k dispozícii ani tým, čo sa ocitnú v ohrození života. Nemôžeme si v týchto okolnostiach všetci žiadať všetko, na čo sme bežne zvyknutí. Na druhej strane máme príležitosť lepšie si uvedomiť a pripomenúť, že treba pravidelne spytovať svedomie a ľutovať hriechy.

Veriaci z katechizmu poznajú, že existuje aj tzv. dokonalá ľútosť. Článok 1452: Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá" (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné. Využime teraz túto možnosť. Treba si pravidelne spytovať svedomie, vzbudzovať ľútosť a hriechu sa chrániť. Ak zavádzame bezpečnostné opatrenia, aby sa COVID-19 nešíril, treba sa, samozrejme, vyhýbať aj nákaze hriechu. Vyhýbať sa blízkej príležitosti, nevystavovať sa zbytočne situáciám, v ktorých človek môže do hriechu upadnúť. Naopak, viac sa modliť, viac čítať Sväté písmo a duchovnú literatúru. Jedným slovom, hriechu sa chrániť.

Tak ako ľudia dostávajú informáciu, že teraz nemajú so všetkým chodiť k lekárovi, lebo ho môžu vyradiť zo služby, mali by sme brať do úvahy aj zdravie kňazov - najmä tých, čo sú starší, alebo trpia chronickými nemocami. Je tu čas skúšky, ktorý preverí aj to, aká je naša viera. Je tu čas byť na seba o čosi náročnejší. Sviatosti sú nesmierne vzácne: sú to pre nás viditeľné znaky neviditeľnej Božej milosti, ustanovené Kristom. Avšak neviditeľná Božia milosť v nás pôsobí, aj keď nám jej viditeľné znaky dočasne nie sú plne k dispozícii. Veríme tomu? Ponúka sa aj otázka na spytovanie svedomia: nezvykol som si náhodou na svätú spoveď ako na „náplasť“, ktorou prikrývam symptómy pochádzajúce z hlbších príčin, napríklad z pýchy, egoizmu, závisti, či strachu? Neopakujem tam dookola to isté, aby som odišiel, azda na chvíľu spokojný, ale bez toho, že by som sa naozaj obrátil, či posunul k lepšiemu? Teraz je príležitosť ísť do hĺbky. Premýšľať. Spytovať. Ľutovať. Meniť.

Ak spoveď skutočne potrebujem a skutočne som na ňu dobre pripravený, môžem o ňu individuálne požiadať. Berme však tento čas aj ako príležitosť na dlhšie, poriadnejšie spytovanie svedomia. A ako náročnejšiu prípravu na dobrú svätú spoveď.

-
Martin Kramara, hovorca KBS

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200316031

 

 

Modlitby k svätému Rochusovi, patrónovi pri epidémiách

(pre súkromnú pobožnosť aktualizované na prevenciu a boj proti vírusu týchto dní)

Svätý Rochus, ochranca pred morom a epidémiami, vzývame ťa v našej úzkosti a boji proti koronavírusu, ktorý sa rýchlo šíri. Ty si vyliečil mnohých chorých na mor a ochránil si ich od smrti. Ochraňuj nás od epidémie. Pošli nám anjelov pokoja, odvahy a odovzdanosti, aby sme žili podľa Božej vôle. Amen.

Litánie k svätému Rochusovi
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože – zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože – zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože – zmiluj sa nad nami.
Svätá Božia Rodička, oroduj za nás.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Panna panien, oroduj za nás.
Svätý Rochus, veľkodušný ochranca ľudstva, oroduj za nás
Svätý Rochus, veriaci učeník Ježiša Krista, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý nosil vo svojom tele znamenie kríža, oroduj za nás
Svätý Rochus, v ktorom neustále prežívala Vášeň, oroduj za nás
Svätý Rochus, so srdcom zapáleným ohňom dobročinnosti, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si rozdal svoj majetok chudobným, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si obetoval svoj život núdznym, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si uzdravil nakazených, vierou v lásku k Ježišovi Kristovi, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si sa snažil v živote uľaviť chorým, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si slúžil malomocným s horlivosťou a hrdinskou odvahou, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si znakom kríža zastavoval mor, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si pred nákazou zachránil veľa miest, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si bol tiež zasiahnutý morom, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si sa stal vzorom trpezlivosti pre obete moru, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si sa zázračne uzdravil, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si bol napriek svojej nevine hanobený, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorého nechali uväzniť, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si zvyšok života strávil vo väzení ako previnilec, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si bol koncilom svätorečený v boji proti moru, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorého Ježiš Kristus korunoval slávou a cťou, oroduj za nás
Svätý Rochus, náš spoločník na púti životom, oroduj za nás
Svätý Rochus, spoločník nás veriacich, oroduj za nás
Svätý Rochus, patrón tých, ktorí veria, oroduj za nás
Svätý Rochus, svätý medzi svätými, oroduj za nás
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Prosme, nech Pán milostivo zhliadne na príhovor sv. Rochusa na naše rodiny, ochráni ich pred koronavírusom, zastaví šírenie tohto vírusu, a všetkých postihnutých zachová pri živote, ak je to v súlade s Jeho vôľou. Nech sa postihnuté krajiny s dôverou utiekajú k Pánovi, ľudia nech zjednajú nápravu vo svojich životoch a vydajú sa na cestu pokánia. (Môžeme pridať desiatok ruženca.)

Modlitba k svätému Rochusovi, patrónovi boja proti epidémiám
Svätý Rochus, patrón v boji proti epidémiám, ty si vyliečil znamením kríža mnohých chorých morom. Aj v Ríme si týmto spôsobom zachránil od smrti veľa chorých. Na spiatočnej ceste do vlasti si sám ochorel a nakazil si sa morom. Bol si blízko smrti, no anjel ta povzbudzoval a dodával ti odvahy. Verný pes ti prinášal stravu. Uzdravil si sa, neskôr ťa hodili do väzenia. Bol si pokorný ako vždy, znášal si všetko utrpenie, ktoré ti bolo spôsobené. Ľud sa k tebe utiekal v čase moru a epidémí. Aj my ťa prosíme, vyprosuj nám u Pána milosť, aby sme sa ochránili pred touto epidémiou, ktorá sa šíri svetom. Amen

Modlitba k svätému Rochusovi
Svätý Rochus, ochranca pred morom a epidémiami, vzývame ťa v našej úzkosti a v boji proti koronavírusu, ktorý sa rýchlo šíri. Ty si vyliečil mnohých chorých na mor a ochránil si ich od smrti. Ochraňuj nás od tejto epidémie. Pošli nám anjelov pokoja, odvahy a odovzdanosti, aby sme žili podľa Božej vôle. Amen.

Socha sv. Rochusa na morovom stĺpe v Banskej Štiavnici