Koncert pri Svätej bráne milosrdenstva

Na podnet správcu rímskokatolíckej farnosti v Banskej Štiavnici pána farára Ľudovíta Frindta sa 3. apríla 2016 konal v Kostole Nanebovzatia Panny Márie slávnostný koncert. V Svätom roku milosrdenstva (8. december 2015 - 20. november 2016) si Nedeľa Božieho milosrdenstva žiadala trochu slávnostného pripomenutia. Svoje spevácke, inštrumentálne a tvorivé sily spojili všetci umením nadaní ľudia dobrej vôle, aby širokej verejnosti umožnili  precítiť silu a význam daru milosrdenstva. Koncert pripravili viaceré zbory a hudobné zoskupenia, za žiakov a učiteľov ZUŠ voviedol na úvod koncertu pán farár Irenu Chovanovú, za mládežnícky spevácky zbor pri farskom kostole Helenu Chovanovú, za mužský spevácky zbor Štiavničan Jána Kružlica a za dychovú hudbu Sitňanka Aleša Turčana. Odmenou za umelecky hodnotný zážitok a oduševnený výkon  účinkujúcich bol nie len kvietok a potlesk prítomných divákov, ale občerstvenie, či prajné a chutné agapé, ktoré po koncerte osviežujúcom ducha osviežilo i telo. Nech takýchto príležitostí, pri ktorých sa ľudia dobrej vôle spoja v dobrom diele, je čo najviac.

--> záznam koncertu

Dekanátna púť k Svätej bráne milosrdenstva

Dekanátna púť k Svätej bráne milosrdenstva sa konala v sobotu 5.3.2016 v našom farskom kostole, kazateľom bol Félix Ján Tkáč OFM Cap. - misionár milosrdenstva.

Jasličková pobožnosť 2015