Štiavnica slávi výročia

Oslavy 800. výročia prvej písomnej zmienky a 780. výročia udelenia mestských výsad, ďalej sú to aj 300. výročie narodenia panovníčky Márie Terézie, 255. výročie založenia Baníckej akadémie a 12. ročník podujatia Akademici v Banskej Štiavnici. Hlavné oslavy k týmto udalostiam sa uskutočnili 23. júna 2017 v centre mesta.

Kalvária 2017

Predstavenie obnovy objektu ECCE HOMO a poklepanie základného kameňa obnovy Horného kostola na Kalvárii 12.6.2017.

Slávnosť Najsvätejšej Trojice, 11.6.2017

Naši predkovia a mestské zastupiteľstvo sa v roku 1710 zaviazali, že „Každý rok na deň svätej Trojice, pôjde z jezuitského kostola k soche procesia a budú tu zadržané slávnostné služby. Tento sľub sú povinní zachovávať pod ťarchou smrteľného hriechu aj naši potomci.“. Všetci sme sa teda stretli najprv o 10:30 na pobožnosti na Námestí sv. Trojice a následne sa procesia pohla do Kostola sv. Kataríny, kde sa konala slávnostná liturgia. Zároveň bol v tento deň prvý krát ako diakon účastný aj náš farník Lukáš Líška, ktorý 10.6.2017 prijal diakonskú vysviacku v Banskej Bystrici.

Modlitba za bohoslovcov

Pane Ježišu, ktorý si poslal svojich učeníkov hlásať evanjelium, krstiť a učiť národy, ty sám si volíš do svojej svätej služby stále nových synov. Daj našim bohoslovcom vytrvalosť na ceste prípravy, radosť z poznávania a prežívania tvojej nesmiernej lásky, ktorá sa obetuje až do krajnosti. Veď ich silou Ducha Svätého, ktorého Otec poslal, aby nás naučil všetko. Daj nech pociťujú láskavú a jemnú nehu tvojej i našej Matky Márie, našej nebeskej patrónky. Nech pevne veria tvojim prísľubom a v láske posilňujú tvoj ľud a nech dúfajú v tvoju pomoc, lebo si premohol svet a ostávaš s nami po všetky dni. Amen.