Sv. omša za včelárov

 

Sv. Ambróza, patróna včelárov, prácu a dary našich včiel sme si pripomenuli sv. omšou za včelárov, ktorú pripravila Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Banská Štiavnica a Farnosť Banská Štiavnica pri príležitosti 100. výročia založenia Zemského ústredia včelárskych spolkov na Slovensku a zároveň 100. výročia založenia včelárskeho spolku v Banskej Štiavnici. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách a aj tým, ktorí sa zúčastnili. Veľké uznanie a vďaka patrí aj žiakom Cirkevnej základnej školy Sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici, ktorí nám predviedli milú a poučnú spevohru František a včielky pod vedením p. učiteľky Heleny Chovanovej.