Primície v našej farnosti

 

V sobotu 22. júna 2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnila kňazská vysviacka štyroch nových kňazov. Vo svätej omši, ktorú vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie celebroval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec, sa novými kňazmi stali aj naši farníci Juraj Kiss a Lukáš Líška z Banskej Štiavnice.

V nedeľu 23. júna celebroval Juraj Kiss svoju primičnú sv. omšu vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici. Primičná sv. omša sa v našej farnosti konala po 58 rokoch, kedy boli naposledy svätení kňazi Ján Jakúbek a František Očenáš. Dôstojný pán Ján Jakúbek prijal pozvanie a zúčastnil sa tejto slávnosti. O päť dní neskôr, 29. júna 2019, sa slávila ďalšia primičná sv. omša nášho farníka Lukáša Líšku.

Vyprosujeme im Božie požehnanie do ich kňazskej služby.