Modlitba Svätého Otca Františka
za pokoj a ochranu pred násilím a terorizmom


Všemohúci a milosrdný Bože, Pán vesmíru a ľudských dejín, všetko, čo si stvoril je dobré a tvoj súcit s ľudskými chybami je nevyčerpateľný.

Dnes k tebe prichádzame s prosbou o zachovanie sveta a jeho obyvateľov v pokoji. Vzdiaľ od neho ničivú vlnu terorizmu, prinavráť priateľstvo a vlej do srdca svojich tvorov dôveru a ochotu odpúšťať.

Darca života, prosíme ťa aj za všetkých, ktorí zahynuli ako obete brutálnych teroristických útokov. Daj im večnú odmenu. Nech orodujú za svet, rozorvaný konfliktami a nezhodami.

Ježišu, Knieža pokoja, prosíme ťa za tých, čo boli zranení pri týchto neľudských činoch násilia: za deti a mládež, ženy a mužov, starších, nevinné osoby osudne zasiahnuté zlobou. Uzdrav ich telo a ich srdce, uteš ich svojou silou a zároveň odstráň nenávisť a túžbu po pomste.

Duch Svätý, Tešiteľ, navštív rodiny obetí násilia a terorizmu, rodiny, ktoré nevinne trpia. Zahaľ ich plášťom svojho božského milosrdenstva. Daj, nech nájdu v tebe a v sebe samých silu a odvahu byť naďalej bratmi a sestrami pre iných, zvlášť pre prisťahovalcov, vydávajúc svojím životom svedectvo o tvojej láske.

Dotkni sa sŕdc teroristov, aby dokázali uznať zlo svojich skutkov a vrátili sa na cestu pokoja a dobra, úcty k životu a k dôstojnosti každého človeka, bez ohľadu na jeho náboženstvo, pôvod, bohatstvo či chudobu.

Bože, Večný Otec, vo svojom milosrdenstve vypočuj túto modlitbu, ktorú ti prednášame uprostred kriku a zúfalstva sveta. Obraciame sa na teba s veľkou nádejou, plní dôvery v tvoje milosrdenstvo, zverujúc sa do príhovoru tvojej Presvätej Matky, posilnení príkladom blahoslavených peruánskych mučeníkov Zbigniewa a Michala, ktorých si urobil odvážnymi svedkami Evanjelia až po vyliatie krvi, a prosíme o dar pokoja a aby sa od nás vzdialila pliaga terorizmu.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 (Preklad: Slovenská redakcia VR) -jb-

Text modlitby za pokoj a ochranu pred násilím a terorizmom Svätý Otec František predniesol 30. júla 2016 v Bazilike sv. Františka v Krakove pri návšteve komunity minoritov – konventuálnych františkánov. Modlil sa ju pred relikviami blahoslavených mučeníkov Zbigniewa Strzałkowského a Michała Tomaszeka, zavraždených v roku 1991 v Peru z nenávisti k viere komandom maoistickej organizácie Svetlý chodník.

http://sk.radiovaticana.va/news/2016/08/05/modlitba_sv%C3%A4t%C3%A9ho_otca_za_ochranu_pred_terorizmom/1249478