SOBOTA

Banská Štiavnica – Kaplnka Svätej Rodiny   18:00
Banská Belá, filiálka Kozelník – Kaplnka Najsvätejšieho srdca Ježišovho   18:00
Štefultov – Farský kostol sv. Joachima a Anny   18:00
Svätý Anton, filiálka Beluj – Kostol sv. Vavrinca   16:00
Štiavnické Bane, filiálka Horná Roveň – Kostol sv. Jána Krstiteľa   18:00


NEDEĽA

Banská Štiavnica
– Kostol sv. Kataríny   7:30
Banská Štiavnica – Kostol Nanebovzatia Panny Márie  10:30
Banská Štiavnica – Kostol sv. Alžbety  9:00
Banská Štiavnica, filiálka Banky – Kostol Sedembolestnej Panny Márie   11:00 

Banská Belá, filiálka Jergištôlňa – Kostol sv. Juraja   8:30
Banská Belá – Farský kostol sv. Jána, evanjelistu   10:00

Podhorie, filiálka Močiar – Kostol Ružencovej Panny Márie   9:00
Podhorie – Farský kostol Navštívenia Panny Márie   11:00

Svätý Anton, filiálka Prenčov – Kostol sv. Mikuláša   9:00
Svätý Anton
– Farský kostol sv. Antona, opáta   10:30

Štiavnická Bane, filiálka Vysoká – Kostol sv. Bartolomeja   9:00
Štiavnické Bane, filiálka Dekýš – Kostol Narodenia Panny Márie   9:30
Štiavnické Bane – Farský kostol sv. Jozefa   11:00

Štefultov – Farský kostol sv. Joachima a Anny   8:00
Štefultov, filiálka Ilija – Kostol sv. Egídia   9:30
Štefultov, filiálka Banský Studenec – Kostol Premenenia Pána   11:15