Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie, Banská Štiavnica
pondelok   18:05
utorok        7:30
streda        7:30
piatok      18:05
sobota       7:30
nedeľa       10:30

prikázaný sviatok v deň voľna   7:30, 10:30
prikázaný sviatok v pracovný deň   18:05


Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Banská Štiavnica
nedeľa       7:30

Kostol sv. Alžbety Uhorskej, Banská Štiavnica
piatok   7:30
nedeľa   9:00
prikázaný sviatok v deň voľna   9:00
prikázaný sviatok v pracovný deň   7:30


Kaplnka Svätej Rodiny, Banská Štiavnica

utorok    18:00
štvrtok   18:00
sobota   18:00


Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Banky

nedeľa   11:00


 Presný rozpis sv. omší na aktuálny týždeň nájdete vo farských oznamoch.