Kaplnka Svätej Rodiny

Kaplnka Svätej Rodiny je zriadená v priestoroch Základnej školy Jozefa Kollára na sídlisku Drieňová.


Vchod do kaplnky je zo zadnej strany budovy školy, smerom od vonkajšieho ihriska.

adresa: L. Svobodu 40, Banská Štiavnica