Slávnosť Najsvätejšej Trojice, 11.6.2017

Naši predkovia a mestské zastupiteľstvo sa v roku 1710 zaviazali, že „Každý rok na deň svätej Trojice, pôjde z jezuitského kostola k soche procesia a budú tu zadržané slávnostné služby. Tento sľub sú povinní zachovávať pod ťarchou smrteľného hriechu aj naši potomci.“. Všetci sme sa teda stretli najprv o 10:30 na pobožnosti na Námestí sv. Trojice a následne sa procesia pohla do Kostola sv. Kataríny, kde sa konala slávnostná liturgia. Zároveň bol v tento deň prvý krát ako diakon účastný aj náš farník Lukáš Líška, ktorý 10.6.2017 prijal diakonskú vysviacku v Banskej Bystrici.