Modlitba za bohoslovcov

Pane Ježišu, ktorý si poslal svojich učeníkov hlásať evanjelium, krstiť a učiť národy, ty sám si volíš do svojej svätej služby stále nových synov. Daj našim bohoslovcom vytrvalosť na ceste prípravy, radosť z poznávania a prežívania tvojej nesmiernej lásky, ktorá sa obetuje až do krajnosti. Veď ich silou Ducha Svätého, ktorého Otec poslal, aby nás naučil všetko. Daj nech pociťujú láskavú a jemnú nehu tvojej i našej Matky Márie, našej nebeskej patrónky. Nech pevne veria tvojim prísľubom a v láske posilňujú tvoj ľud a nech dúfajú v tvoju pomoc, lebo si premohol svet a ostávaš s nami po všetky dni. Amen.