Katechézy pri púti milosrdenstva

Rím, 9.-11. máj 2015
Kazateľ: d.p. Rastislav

 

1. katechéza - Ježiš v synagóge v Nazarete
9.5.2016, Bazilika Santa Maria Maggiore

 

V katechéze nájdeme odpovede na základné otázky: Čo je láska, spravodlivosť, milosrdenstvo? Ďalej sa započúvame do úvahy, prečo nastal konflikt medzi Ježišom a jeho rodákmi a ako to, že mohol od nich odísť v pokoji napriek ich rozhorčeniu. Dozvedáme sa, prečo Boh matersky každému dáva, čo potrebuje.

 

2. katechéza – podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi
10.5.2016, Bazilika sv. Pavla za hradbami

 

Katechéza nadväzuje na myšlienky predchádzajúcich úvah. Zameriava sa na nájdenie odpovede na otázku: ako sa Božie milosrdenstvo prejaví na tomto svete. Dozvieme sa zaujímavé postrehy o náboženských postojoch a predstavách vtedajšieho i dnešného ľudu, o tom, ako Ježiš stavia vzťah viery. Zaujímajú nás odpovede na otázky: kto je zákonník, kto je môj blížny. Dozvedáme sa, čo to znamená „sväté mesto“, prečo konali kňaz a levita, ako je uvedené v podobenstve, a ako máme konať my.

 

 

3. katechéza – podobenstvo o milosrdnom Otcovi
11.5.2016, Rím - byzantská kaplnka

 

Tretie Ježišovo podobenstvo je korunou jeho rozprávania o Božom milosrdenstve. Katechéza sa podrobne a autenticky na základe hlbokých znalostí Svätého písma a reality života v dnešných a Ježišových časoch zameriava na praktickú aplikáciu Božieho milosrdenstva v každodennej realite súčasného človeka.

 

Pozdrav a požehnanie pápeža Františka pútnikom
11.5.2016, Bazilika svätého Petra