Dekanátna púť k Svätej bráne milosrdenstva

Dekanátna púť k Svätej bráne milosrdenstva sa konala v sobotu 5.3.2016 v našom farskom kostole, kazateľom bol Félix Ján Tkáč OFM Cap. - misionár milosrdenstva.