Rekonštrukcia ulice Jána Palárika

Úprava verejných priestranstiev ulíc Jána Palárika a Jána Hollého, ktoré sú plánované do 8. decembra 2020, sa prejavia aj v samotnom chode farského úradu.

Úradné veci (hlavne nahlasovanie krstov, sobášov, úmyslov sv. omší a pod.) bude možné vybavovať po skončení sv. omše v sakristii farského kostola (okrem nedelí a prikázaných sviatkov). Zároveň v tomto období nebude možné parkovať pri kostole alebo fare (ako sme zvyknutí zvlášť pred nedeľnými sv. omšami a pod).

Ďakujeme za pochopenie.